Freestyle : รู้จักพลังแห่ง”เตตัส”

5,403 views

….. สเตตัสคือค่าแสดงความถนัดเฉพาะของตัวละคร เป็นค่าที่สามารถกำหนดถึงความแตกต่างของตัวละคร เรียกได้ว่า ค่าไหนสูงคืออัจฉริยะในสายนั้น โดยในชาวสตรีสบาสอย่าง FreeStylre ก็มีค่าสเตตัสของนักบาสโดยเฉพาะ

….. โดยรายละเอียดของค่าสเตตัสของนักบาสในโลก FreeStyle มีดังนี้

เพิ่มค่า Stat ได้ยังไง

1. การเพิ่มเลเวล เมื่อตัวละครผ่านการเล่นภายในเกม 1 ครั้งจะได้รับ ค่า EXP เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มขึ้นจนครบ ระดับเลเวลนั้น จะได้รับค่า Stat เพิ่มขึ้น เป็นรางวัล สำหรับวิธีการนี้ ค่า Stat ที่ได้รับเพิ่มขึ้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับเลเวล และตำแหน่ง

ค่า Stat ที่ได้รับจากการเพิ่มเลเวล ขึ้นอยู่กับระดับเลเวล และตำแหน่ง ไม่เท่ากันเสมอไป

2.เครื่องแต่งกาย หรือไอเท็มต่าง ๆ ใน FreeStyle นี้นอกจากการเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวละครแล้ว ยังเพิ่มทางเลือกสำหรับ ผู้ที่ต้องการค่า Stat ตามที่ต้องการ โดยค่า Stat จะได้รับจากเครื่องแต่งกายที่ใส่อยู่ หรือไอเท็มต่างๆ สามารถซื้อได้จาก Item Shop ทำให้สามารถชิงความได้เปรียบจาก ฝ่ายตรงข้ามได้เพิ่มขึ้นอีก

ไอเท็มบางชนิด สามารถเลือกค่า Stat เพิ่มขึ้นได้ขณะทำการซื้อ

3.การฝึกฝน ( Training ) อีกทางเลือก สำหรับการเพิ่มค่า Stat ให้กับตัวละครของคุณ คือการฝึกฝน เพื่อเพิ่มค่า Stat ตามที่ต้องการโดย สามารถเข้าฝึกฝนได้ ที่ Skill Shop

เลือกฝึกเพื่อเพิ่มค่า Stat ได้ตามใจ ใน Skill Shop ส่วนของ Training

….. เพียงเท่านี้ผู้เล่นก็จะได้ค่าสเตตัสสำหรับการแข่งขัน เพื่อพาทีมเข้าสู่ชัยชนะในที่สุด