แจกแหลก..! แจกแบบ 2 ชั้น..! แจกไอเทมฟรี..! กับ”ป๋าโรฮาน”

1,406 views

….. แจกแหลกกันอีกครั้งสำหรับร้าน @Cafe ที่เข้าร่วมกิจกรรม ป๋าโรฮาน ในรอบเดือนมกราคม เราแจก
ไอเทมให้เหล่าบรรดาป๋าโรฮานทั้งหลาย แจกทั้งทีเราแจกให้ถึงสองชั้นด้วยกัน ชั้นแรกกับ Welcome Code for ป๋าโรฮาน,ชั้นที่สอง 30 ID (ป๋าโรฮาน)

รับชั้นแรก Welcome Code for ป๋าโรฮาน

ระยะเวลารับ Item Code : 3 ก.พ. 54 เวลา 15.00 น.- 28 ก.พ.54 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 3 ก.พ. 54 เวลา 15.00 น.- 31 มี.ค.54 เวลา 23.59 น.
รายละเอียด
….. แจกไอเทมโค้ดให้กับเจ้าของร้าน @Cafe ที่เข้าร่วม>>กิจกรรมป๋าโรฮาน<< (ในรอบเดือนมกราคม)
ร้านละ 30 โค้ด (Growth Seal ( เพิ่ม exp 50 %))
ไอเทมที่ได้รับ
.
.
เงื่อนไข
1. แจกไอเทมให้กับเจ้าของร้าน @Cafe ที่เข้าร่วม>>กิจกรรมป๋าโรฮาน<<
2. 1 ร้าน @Cafe รับ 30 Code
3. 1 ID / 1 ครั้ง
4. เมื่อหมดระยะเวลารับ Code ระบบจะปิด และลูกค้าจะไม่สามารถเข้าไปดู Code ได้อีก ดังนั้น
ขอให้ลูกค้าเข้าไปจด Code ทั้งหมดก่อนถึงเวลาปิดระบบค่ะ
วิธีรับ Item Code ของร้าน @Cafe
1.เข้าเว็บ @Cafe : www.acafe.asiasoft.co.th แล้ว Log in เข้าสู่ระบบ
.
2.คลิกที่เมนู “Item Code”
.
3.แล้วคลิกรับโค้ดได้ที่เมนู “Welcome Code ป๋าโรฮาน”
.

วิธีรับไอเทม
….. เมื่อได้ Item Code จากร้าน @Cafe มาแล้วให้นำโค้ดมารับไอเทมในเกมดังนี้

1.นำ Item Code มาลงทะเบียนเพื่อแปลงโค้ดที่เมนู “รับ Item Code”
2.นำ Item Code ที่แปลงแล้วมารับไอเทมที่เมนู “ใช้ Item Code”
3.ไอเทมที่ได้จะอยู่ที่เมนู Item Mall Inventory ภายในเกม
.
.
.

รับชั้นที่สอง 30 ID (ป๋าโรฮาน)

ระยะเวลาสะสม : 16 ก.พ.54 – 15 มี.ค.54
รายละเอียด
….. เมื่อร้าน @Cafe ที่มีการสมัคร>>กิจกรรมป๋าโรฮาน<< (ในรอบเดือนมกราคม) มีผู้เล่นถึง 30 ID ในระยะเวลา (16 ก.พ.54 – 15 มี.ค.54) รับ Rare Preservation Stone (หินกันแตกระดับ Rare)
ไอเทมที่ได้รับ
.

เงื่อนไข
1.เมื่อร้านที่มีการสมัครป๋าโรฮานมีผู้เล่นถึง 30 ID ในระยะเวลา (16 ก.พ.54 – 15 มี.ค.54)
2.ไอเทมจะได้รับในวันที่วันที่ 17 มี.ค. 54
3.เฉพาะ 4 ไอดีที่สมัครกิจกรรมป๋าโรฮานในรอบนี้
4. 1ไอดี / 1 ชิ้น
วิธีรับไอเทม
1.ไอเทมจะได้รับในวันที่วันที่ 17 มี.ค. 54
2.ไอเทมที่ได้รับจะอยู่ในเมนู Item Mall Inventory ภายในเกม