3ก๊ก2 ประกาศตามหาเตียวเสี้ยน ชิงเงินสดกว่า 50,000 บาท!!

1,675 views

…….สาวสวยบุคลิกดี มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออก อย่ารอช้า!! โอกาสของคุณในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสาวงามในตำนานสุดยอดวรรณกรรม และเป็น Game Ambassador ของสุดยอดเกมของ อินิทรี มาถึงแล้ว กับการประกวด “ตามหาเตียวเสี้ยน” การประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวสวยที่มั่นใจในตัวเอง มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก…ชิงทุนรางวัลเงินสดกว่า 50,000 บาท!!

เปิดรับสมัคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. – 14 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หญิงสาวบุคลิกดี มีความมั่นใจในตัวเอง อายุระหว่าง 18 – 28 ปี

กติกาการรับสมัคร

…….• สมัครฟรี!! ด้วยการใช้ ID Ini3 Visa ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.3k2.in.th
…….(หากยังไม่มีสามารถสมัครได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นที่ http://visa.ini3.co.th/agreement.asp)
…….• ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยข้อมูลจริง อย่างถูกต้องครบถ้วน
…….• รูปที่ใช้ในการประกวดจะต้องเป็นรูปจริงของผู้สมัครเข้าประกวด ไม่เป็นรูปที่สื่อไปในทาง ลามก อนาจาร หรือ ไม่เหมาะสมต่อการนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์
…….• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 9 คน เพื่อทำการประกวดในรอบสุดท้าย
…….• ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือ ใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร ทางทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์ผู้สมัคร และระงับ ID Ini3 Visa ของผู้สมัครทันที
…….• การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
…….• ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 9 คนสุดท้าย

วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น

เริ่มประกวดผู้ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 – 17 เมษายน 2554

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด

วันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น

กติกาการตัดสินรอบสุดท้าย

…….• ผู้เข้ารอบทั้ง 9 คน จะมีโปรไฟล์ของตนเองเพื่อแนะนำตัวบนหน้าเว็บไซต์ www.3k2.in.th
…….• ตัดสินหาผู้ชนะจากการลงคะแนนโหวตทางหน้าเว็บไซต์ www.3k2.in.th และ Fan Page เกม 3K2 http://www.facebook.com/3kok2
…….• ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด คือ สาวงามเจ้าของตำแหน่ง “เตียวเสี้ยน”
…….• คะแนนโหวต ทีมงานจะตัดสินโดยใช้คะแนนหน้าเว็บไซต์ รวมกับ คะแนนโหวตผ่าน Fan Page เกม 3K2
…….• ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถรับตำแหน่งได้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตลำดับถัดไปแทน
…….• การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
…….• ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเกณฑ์ในการตัดสินต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการเปิดโหวตให้คะแนน

ทีมงานจะทำการเปิดให้โหวตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากมีการอัพเดทโปรไฟล์การทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าประกวดในแต่ละสัปดาห์
วันที่ 27 มีนาคม 2554
วันที่ 3 เมษายน 2554
วันที่ 10 เมษายน 2554
วันที่ 17 เมษายน 2554

กติกาในการโหวต

…….• เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถโหวตผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบได้ผ่านช่องทางที่กำหนด
…….• ทุกท่านสามารถส่งคะแนนโหวตให้ผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบได้ 2 ช่องทาง คือ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.3k2.in.th
– กรอกชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ให้ถูกต้องครบถ้วน
– กดโหวตให้คะแนนผู้สมัครที่ชื่นชอบ
– 1 ไอดี สามารถโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– การโหวตสามารถโหวตได้ 1 ชั่วโมง / 1 คะแนนโหวต
Fan Page เกม 3K2
– ล็อคอินที่หน้า Facebook ของตัวเอง
– เซิร์ชหาคำว่า 3k2
– กด Like ให้อัลบั้มภาพของผู้สมัครที่ชื่นชอบ
*คะแนนจริงที่ใช้ตัดสิน คือ 10% จากคะแนนโหวตทั้งหมดที่ได้รับผ่าน Fan Page*
พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ทำการกดโหวตให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง “เตียวเสี้ยน” ทีมงานจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลพิเศษ ยิ่งโหวตเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์เยอะ
หมายเหตุ : หากทีมงานตรวจพบว่าผู้ให้คะแนนโหวต มีการทุจริต หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้ให้คะแนนโหวตท่านอื่น ทางทีมงานจะดำเนินการระงับการให้บริการกับ ID Ini3 Visa นั้นทันที

ของรางวัล

ผู้ชนะการประกวด “ตามหาเตียวเสี้ยน” จะได้รับ
– รางวัลเงินสด 50,000 บาท
– เป็น Game Ambassador ของเกม 3K2 เป็นระยะเวลา1ปี
– เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของทางบริษัทฯ เป็นระยะเวลา1ปี
ผู้โชคดีที่ทำการโหวตผู้ชนะการประกวด จะได้รับ
– รางวัลเงินสด 5,000 บาท
หมายเหตุ :
– ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสด จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และคิดค่าธรรมเนียมธนาคารรางวัลละ 15 บาท
– ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองไม่มีการมอบฉันทะใดๆ ทั้งสิ้น
– หากไม่มารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของการรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า