Trickster Cyberplay Together 2010 ตะลุย ภาคเหนือ

960 views


ระยะเวลา

วันที่ 9 – 12 พฤษจิกายน 2553

สถานที่: ภาคเหนือ

รายละเอียดกิจกรรม

– ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ร้านอินเตอร์เน็ทคาเฟ่ ที่ทีมงานเข้าไปเยี่ยมเพื่อลุ้นรับของ PREMIUM เกม Trickster ส่งตรงจากประเทศเกาหลี น่ารักๆ กันเลย

– สำหรับร้านอินเตอร์เน็ทคาเฟ่ ที่ต้องการให้ทีมงานเข้าไปจัดกิจกรรม ตามจังหวัดและ วันที่ ที่ทีมงานได้ระบุไว้แล้วสามารถโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์กับทีมงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-3988-9221