Grand Fisher พาเพื่อนถ่ายรูป…ตกปลาต้อนรับวันลอยกระทง

975 views

พาเพื่อนถ่ายรูป..ตกปลา ต้อนรับวันลอยกระทง

วันที่ 15 ถึง 22 พฤศจิกายน
ปิดรับผลงานในเว็บบอร์ดวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น.

-ตัวละครที่เข้าร่วมสนุกจะต้องมีเลเวล 7 ขึ้นไป
-ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องถ่ายรูปตัวเองพร้อมกับภาพบรรยากาศริมน้ำในอริยาบถที่ตัว เองชื่นชอบ เป็นภาพหมู่ 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดวิธีการถ่ายรูป และขนาดของรูป ขั้นตอนการฝากรูปมีดังนี้จ้า คลิกที่นี่สามารถส่งผลงานตัวเองได้ที่เว็บบอร์ดกิจกรรม GrandFisher

พร้อมกับระบุรายละเอียดด้านล่างของภาพ
ชื่อไอดี :
ชื่อตัวละคร :
คำอธิฐานต่อพระแม่คงคา:

-1 ไอดีสามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งต่อ 1 รูป
-ประกาศผลผู้โชคดีพร้อมส่งของรางวัลวันที่ 25 พฤศจิกายน ของรางวัลจะทำการแจก
เฉพาะผู้โชคดีบริเวณหน้าวาร์ปเมือง 1 ตั้งแต่เวลา 17.30 -18.00 น.
-คำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*หมายเหตุผู้ที่เข้าร่วมสนุกจะต้องโพสต์รูปและรายละเอียดของตัวเองเท่านั้น ฝากเพื่อนส่งไม่ได้นะคะ

สำหรับผู้โชคดี 30 ท่านที่ประทับใจทีมงานได้รับ

Pink Rabbit (1 ที่นั่ง ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15 % 15 วัน) 1 ชิ้นต่อไอดี