Ragnarok : ทุกคำพูดแทนคำขอบคุณ Thank You Refill

2,014 views

…..โปรโมชั่นแทนคำขอบคุณจากทีมงาน RO กับโปรโมชั่น “Thank You Refill” เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับแฟนคลับชาว RO ที่ไม่เคยขาดสายกัน

รายละเอียดของโปรโมชั่น

* ทุก ID ที่เคยเติม Kafra Shop ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 00.01น. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23.59น.
* ผู้เล่นที่สามารถขอรับ Item Code จะต้องเป็นผู้เล่นที่เคย เติม Kafra Shop ด้วย @Cash (ทุกช่องทาง) จำนวน 400 บาท หรือ 40,000 P ขึ้นไป
* Item Code ไม่สามารถนำไปใช้กับไอดีอื่นได้ นอกจากไอดีที่ขอรับ Item Code เท่านั้น และขอรับโปรโมชั่นได้เพียงไอดีละ 1 ครั้งเท่านั้น
* ทั้ง Server Main และ Server Free
* ระยะเวลารับ Item Code ตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ถึง 31 มีนาคม 2554 เวลา 23.59 น.
* Item Code สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.59 น.
* ระบบรับ Item Code สามารถใช้งานได้ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น.

ระยะเวลาโปรโมชั่น

…..สำหรับผู้เล่นที่เคยเติม Kafra Shop ด้วย @Cash (ทุกช่องทาง) ในเดือนมกราคม 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 00.01 น. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23.59 น.

รางวัลสำหรับโปรโมชั่น

Big Bun 40 ea

Pill 40 ea

* Item ทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้