GetampedX กำหนดการ Guild League Divition1 2011 [Season1]

1,167 views
*** รายละเอียดที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับการคัดตัวแทนประเทศและชิงแชมป์ประเทศ ***
.
….. ทางทีมงานจำเป็นจะต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารอบของ League ที่แล้ว ยกเว้นแต่เพียงอันดับ 1 เท่านั้น ที่จะให้เป็นกิลด์เดียวที่อยู่ใน Division 1 เพื่อให้เข้ากับกติกาปีล่าสุดนี้ ที่จะคัดตัวเพื่อหาแชมป์ประเทศไทย และเพื่อปูทางสู่รูปแบบของการแข่ง Divition 1 และ 2 ด้วย
กำหนดการ
.

สำหรับกำหนดการในช่วงแรกมีดังนี้
.
1. วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 หรือ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 23.59 น.
.
เริ่มการลงทะเบียน ด้วย ID ที่เป็น Master Guild (รวมกิลด์ที่อยู่ใน Division 1 จาก League ที่แล้ว) ทางหน้าเวปไซต์ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
.
.

– ต้องเป็นกิลด์ที่ก่อตั้งก่อนหรือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และมี Score ของ Guild รวมมากกว่า 200,000 คะแนน ตามข้อมูลที่บันทึกใน Server เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจำนวน 5000 A โดยหักออกจาก ID ของ Master Guild และ Master ของ Guild ที่อยู่ใน Division 1 ขณะลงทะเบียน จะได้รับค่าใช้จ่ายคืนหลังจากนี้ (ในที่นี้หมายถึงกิลด์ [Zenon-Master])
.
– หลังจากลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 หลังการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 05.00 น. (ตีห้า) จะทำการนับสถิติ จำนวนครั้งที่ชนะ จากการเล่นโหมด Guild Fight : Item On ของกิลด์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด และคัด 9 อันดับแรก เพื่อให้เข้ารอบสู่การแข่งขัน Guild League ประกาศผลภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 หรือ อังคารที่ 22 มีนาคม 2554 และแจกรางวัลกิลด์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด( ยกเว้นDivition1 )หลังจบการคัดเลือก ดังนี้
.
Mixed Bottle จำนวน 5 สำหรับสมาชิกทั้งกิลด์ เมื่อผลรวมจำนวนครั้งที่ชนะในช่วงเวลาเก็บคะแนน มากกว่า 100 ครั้ง
Question Box จำนวน 5 สำหรับสมาชิกทั้งกิลด์ เมื่อผลรวมจำนวนครั้งที่ชนะในช่วงเวลาเก็บคะแนน มากกว่า 300 ครั้ง
Fable Gashapon Coupon (อายุการใช้งาน1วัน) จำนวน 5 สำหรับสมาชิกทั้งกิลด์ เมื่อผลรวมจำนวนครั้งที่ชนะ
ในช่วงเวลาเก็บคะแนน มากกว่า 500 ครั้ง
.
* ทั้งนี้ รายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกิลด์ จะอิงตามวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ในเวลา 05.00 น. (ตีห้า) ของวันดังกล่าว ตามข้อมูลที่บันทึกใน Server
.
ส่วน Guild ที่อยู่ใน Divition 1 จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ และไม่ถูกนับรวมในอันดับที่เข้ารอบสู่ Division 1 ซ้ำอีก รวมถึง Guild ที่ไม่ได้เข้ารอบ และ จำนวนครั้งที่ชนะไม่เกิน 100 จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆด้วย
.
อนึ่ง ของรางวัลจะแจกเป็นลำดับขั้น โดยขั้นที่สูงกว่าจะได้รับรางวัลที่ต่ำกว่าด้วย ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ชนะจำนวน 500 ครั้ง จะได้รับรางวัลในแบบ 100 และ 300 ครั้งด้วย
.
– หลังจากประกาศรายชื่อกิลด์ที่เข้ารอบแล้ว ทั้ง 10 กิลด์ (รวม Guild Division 1 เก่าจาก League ที่แล้ว) จะต้องลงชื่อผู้เข้าแข่งขันตัวจริงด้วยการใส่ ID ของผู้นั้นลงไป (รายชื่อนี้จะเป็นรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์ในการคัดตัวและชิงแชมป์ประเทศ) จำนวน 4 คน และตัวสำรองอีกไม่เกิน 2 คน รวมไม่เกิน 6 คน
.
* ทั้งนี้ รายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกิลด์ จะอิงตามวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ในเวลา 05.00 น. (ตีห้า) ของวันดังกล่าว ตามข้อมูลที่บันทึกใน Server
.
– รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตัวจริงและตัวสำรอง อาจเป็นหัวหน้ากิลด์ หรือไม่ต้องก็ได้ และไม่จำเป็นจะต้องมีตัวสำรองครบก็ได้ แต่รายชื่อตัวสำรองจะไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกเมื่อเริ่มการแข่งขันไปแล้ว
.
– เมื่อทำการลงทะเบียนโดย ID Master Guild แล้ว ให้บุคคลที่มีรายชื่อที่ Master Guild กำหนด เข้ามากดปุ่มยืนยันให้ครบทุกคน โดยผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง จะเสียค่าใช้จ่ายในการกดยืนยันคนละ 1000 A โดยหักออกจากไอดีดังกล่าว ส่วนผู้ที่เป็นตัวสำรองสามารถกดยืนยันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ และสมาชิกตัวจริงของ Guild ที่อยู่ใน Division 1 ก่อนการคัดตัว จะได้รับค่าใช้จ่ายภายหลังจากนี้

**********

2. หลังจากนั้นจะมีการแบ่งสายแข่งในรูปแบบของ League และประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
.
ของรางวัล Guild League Divition1 2011 [Season1] (ไม่ใช่ของรางวัลของผู้เข้ารอบในการคัดเลือก)
.
อันดับ 1
– ได้รับสิทธ์ในการเข้าคัดตัวในประเภททีมเมื่อมีการแข่งแบบ International ในปีนั้น รวมถึงสิทธิ์ในการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภททีมประจำปีนั้นด้วย (เฉพาะผู้เล่นตัวจริง กรณีรายชื่อซ้ำกับที่มีอยู่ ให้หาคนใหม่จากผู้เล่นตัวสำรองมาร่วมทีมแทน)
– Accessory 5 God ครบ Set (จำกัด 90 วัน) สำหรับตัวจริง และ (จำกัด 60 วัน) สำหรับตัวสำรอง
– Accessory 5 God แบบที่เลือก 1 แบบ (จำกัด 30 วัน) สำหรับสมาชิกกิลด์ทั้งกิลด์ ที่อยู่ใน Guild ในตอนลงทะเบียนเท่านั้น
– Ultimate Box Set Card สำหรับตัวจริง คนละ1 ชุด (ประกอบด้วย Hardy of Labyrinth Card / Spelunker Card / Ninja Resident Card / Undead Factory Card / Colonel of Jungle Card อย่างละ1ใบ)
– สิทธิ์ในการร่วมแข่งขันใน Season ถัดไป โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก (เป็นสิทธิ์ของกิลด์ ไม่ใช่ของทีมผู้เข้าแข่งขัน)
– การติดสัญลักษณ์และชื่อของกิลด์ใน Stage UFS จนกว่าจะมีผู้ชนะใหม่
– Accessory ใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น (ของ1สัปดาห์หลังจบการแข่ง) สำหรับตัวจริงและตัวสำรอง
.
อันดับ 2
– Accessory 5 God แบบที่เลือก 1 แบบ (จำกัด 60 วัน) สำหรับตัวจริง และ (จำกัด 30 วัน) สำหรับตัวสำรอง
– สิทธิ์ในการร่วมแข่งขันใน Season ถัดไป โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก (เป็นสิทธิ์ของกิลด์ ไม่ใช่ของทีมผู้เข้าแข่งขัน)
– Accessory ใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น (ของ1สัปดาห์หลังจบการแข่ง) สำหรับตัวจริงและตัวสำรอง
.
อันดับ 3
– Accessory 5 God แบบที่เลือก 1 แบบ (จำกัด 30 วัน) สำหรับตัวจริง และ (จำกัด 20 วัน) สำหรับตัวสำรอง
– สิทธิ์ในการร่วมแข่งขันใน Season ถัดไป โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก (เป็นสิทธิ์ของกิลด์ ไม่ใช่ของทีมผู้เข้าแข่งขัน)
– Accessory ใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น (ของ1สัปดาห์หลังจบการแข่ง) สำหรับตัวจริงและตัวสำรอง
.
อันดับ 4 ถึง อันดับ 6
– Accessory ใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น (ของ1สัปดาห์หลังจบการแข่ง) สำหรับตัวจริงและตัวสำรอง