Nostale ยกโขยงแก๊งค์นอส พาไปลอยกระทง

1,279 views

ยกโขยงแก๊งค์นอส พาไปลอยกระทง

15-22 พฤศจิกายน
ปิดรับผลงานในเว็บบอร์ดวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น.


1.  เพื่อน ๆสามารถร่วมสนุกกันได้ที่เว็บบอร์ดกิจกรรมเกม Nostale
2.  เขียนรายละเอียด ภายในหัวข้อ “ยกโขยงแก๊งค์นอส พาไปลอยกระทงที่ไหนถึงสนุก”
โดยเขียนบรรยายเหตุผลมาง่าย ๆ ไม่น้อยกว่า 2 บรรทัดบรรทัดละไม่น้อยกว่า 30 คำ
ตามสไตล์ของคุณเอง
(เฉพาะข้อความในเว็บบอร์ด)

พร้อมกับข้อมูลด้านล่าง
ชื่อตัวละคร :
เซิร์ฟเวอร์ :

3.  หากโพสต์ข้อความไปแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้ 1 ไอดีสามารถโพสต์ร่วมสนุกได้ 1 ครั้งทั้งกิจกรรม
4.  หากมีข้อความซ้ำกัน ทางทีมงานจะดูจากเวลาที่โพสต์เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
5.  เกณฑ์การตัดสิน ตัดสินจากเกณฑ์การให้คะแนนของ GM ทั้งบริษัท
6.  หากข้อความใด ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทีมงานจะทำการลบข้อความดังกล่าวทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.  คำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สำหรับข้อความที่ประทับใจทีมงาน 30 ท่านได้รับ

Undine (แฟรี่น้ำเลเวลเริ่มต้นที่ 0 %) 1 ชิ้น ต่อไอดี