Paperman : Clan Tournament ครั้งที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม

1,011 views

“ROCCSTARS OF GAMING”

Clan Tournament ครั้งที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม

วันเวลาการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 17.00 น.

เปิดรับสมัคร

วันที 7-11 มีนาคม 2554 (ปิดรับสมัครวันที่ 11 เวลา 24.00 น.)

รายละเอียดการแข่งขัน

1. รับสมัคร 32 แคลน
2. จำนวนคนเข้าแข่งสูงสุด 5 คน (มาน้อยกว่านี้ก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้)
3. แข่งขันโหมด Team Survival แผนที่ RCA เงื่อนไข 100 Kill ระยะเวลา 10 นาที
4. Skill Mode, No Item Drop

ของรางวัล

อันดับ 1


– L96A1 (scorpion) ระยะเวลา 7 วัน เงิน 10,000 PG และไอเทม+ PG50% ระยะเวลา 1 วัน

..

อันดับ 2


– L96A1 (scorpion) ระยะเวลา 1 วัน เงิน 8,000 PG และไอเทม+ PG50% ระยะเวลา 1 วัน

..

อันดับ 3


– เงิน 6,000 PG และไอเทม+ PG50% ระยะเวลา 1 วัน

..

ผู้เข้าแข่งขันทุกคน

– ไอเทม+ PG50% ระยะเวลา 1 วัน

..

พิเศษสุด !!

แคลนที่ได้อันดับ 1 จะได้รับบัตร Onenet Card มูลค่า 199 บาท 5 ใบ

แคลนที่ได้อันดับ 2 จะได้รับบัตร Onenet Card มูลค่า 99 บาท 5 ใบ

และเพื่อความทั่วถึง ของรางวัลพิเศษ (เฉพาะบัตร Onenet Card) จึงมีการกำหนดสิทธิ์ในการรับรางวัลดังนี้

1. 1 แคลนจะได้รับของรางวัลอันดับที่ 1 และ 2 ได้ 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น

2. แม้ว่าจะได้รับรางวัลอันดับ 1 และ 2 ไปแล้วแต่ก็ยังลงสมัครแข่งขันได้ แต่ในกรณีที่ได้ซ้ำ คือได้อันดับ 1 เป็นครั้งที่ 2 เราจะทำการตัดสิทธิ์ของรางวัลในส่วนของบัตร Onenet Card ออกไป แล้วให้รางวัลนี้แก่แคลนที่ได้อันดับถัดมาแทน

3. ในกรณีที่อันดับ 1 และ 2 ได้รางวัลครบตามจำนวนที่กำหนด การตัดสินแคลนอันดับ 3 และ 4 ว่าแคลนใดจะได้รางวัลที่ 1 และ 2 นั้นจะจัดแข่ง Play off นอกรอบ โดยทาง GM จะเป็นผู้ดูแลการแข่งขันในส่วนนี้

หมายเหตุ : แคลนใดที่สมัครแล้วไม่มาร่วมการแข่งขันจะถูกแบนในการแข่งขันครั้งต่อไป


สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

อ่านรายละเอียด Clan Tournament