Kartrider : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สะสมสู้สะสมซ่าครั้งที่ 2

1,006 views


โชคชั้นที่สอง จากโปรโมชั่นสะสมสู้สะสมซ่าเดือนตุลาคม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้ครับ

ของรางวัล

Razer Keyboard Aurantia สุ่มผู้โชคดีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่

nารินแห่Jมืด
0มดแดง0
copter00210
oใบไม้หล่นo
ZzCleveRzZ

กระเป๋า KARTRIDER พร้อมไอเทม Dao Robot PRO ถาวร สุ่มผู้โชคดีจำนวน 5 รางวัล

๐น้ำหวาu๐
สีฟ้าน่ารัก
Neo28
topรถโหด
OsataNPinkO

วิธีรับของรางวัล
เมื่อทีมงานประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งหลักฐานต่างๆ มาทางอีเมล์ที่ [email protected] หัวข้อ สะสมสู้สะสมซ่า โดยสิ่งที่ต้องส่งมีดังนี้
1. ไอดี และ ชื่อตัวละคร
2. ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อกลับได้
3. สำเนาบัตรประชาชน (เห็นหน้าและหมายเลขบัตรชัดเจน)
*** สำเนาบัตรประชาชนที่ส่งมาต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้สมัคร GG ID ของผู้ที่ได้รับรางวัล

สิ้นสุดระยะเวลาการรับเอกสารหลักฐานในวันที่ 22 พ.ย. 53
หากไม่ส่งหลักฐานมาในระยะเวลาที่กำหนด ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และ หลังจากวันที่ 22 พ.ย.ขอให้ผู้โชคดี (หากอยู่ในเขต กทม.) เดินทางมารับด้วยตัวเองที่ บ.ทรูดิจิตอลพลัส ชั้น 23 ตึก RS Tower (ข้างหน้าเอสพานาท)  หากอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางเข้ามารับด้วยตัวเองได้ โปรดแจ้งในอีเมลล์ด้วยครับ

หมายเหตุ
1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น เงินสด คูปอง และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด