Rohan 300 Hours เล่นให้ทันมันส์ให้ถึง จัดต่อสำหรับร้าน @Cafe

600 views
…. ร้านเน็ตมีฮา เพื่อนๆ มีเฮ เมื่อ Rohan จัดต่อสำหรับร้าน @Cafe ที่มียอดสะสมชั่วโมงการเล่น Rohan ตั้งแต่ 300 ชั่วโมงขึ้นไปรับ ไอพีโบนัสพิเศษ EXP +50%
.
….. ที่สำคัญงานนี้ไม่จำกัดจำนวนร้านเพียงแค่เป็นสมาชิก @Cafe ที่มี IP Bonus และเล่นเกม Rohan ให้ถึง 300 ช.ม. รับกันไปเลย IP Bonus พิเศษ EXP +50%……..
.
…..วันเริ่มกิจกรรม : 10 มี.ค. 54 เวลา (00.01 น.) – 31 มี.ค. 54 เวลา (23.59 น.) วันประกาศผล : 4 เม.ย. 54
.
กติกาการร่วมสนุก
…..1.ต้องเป็นร้าน @Cafe ที่มี IP Bonus เท่านั้น (ยังคงสถานะเป็นสมาชิกอยู่ สามารถตรวจสอบสถานะสมาชิกได้ที่ Call Center 1750)
….. 2.การสะสมชั่วโมงของร้าน @Cafe จะถูกนับที่ลูกค้าที่ เข้าเล่นเกม ROHAN ที่ร้านผ่านระบบ IP Bonus เท่านั้น
….. 3.สะสมชั่วโมงการเล่นเกม Rohan ตั้งแต่ 300 ชั่วโมงขึ้นไป
….. 4.ระบบจะนับการสะสมชั่วโมงจากจำนวนไอดีที่ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน เท่ากับจำนวนเครื่องที่เป็นสมาชิกของร้าน @Cafe นั้น
….. เช่น ร้าน A จดทะเบียนสมาชิกเป็นจำนวน 10 เครื่อง ระบบจะทำการนับการสะสมชั่วโมงจาก 10 ไอดีแรก ที่ทำการออนไลน์ในเวลาเดียวกัน
….. 5.ไม่จำกัดจำนวนร้านที่ได้รับรางวัล
….. 6.ร้านที่เป็นสมาชิก @Cafe เริ่มกิจกรรมทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่กระหน่ำเล่นเกม Rohan  ผ่าน IP Bonus ตามวันและเวลากิจกรรม
.
ของรางวัลจากกิจกรรม
–  IP Bonus พิเศษ EXP +50% ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ษ. 54 – 30 เม.ย. 54
.
วิธีการรับของรางวัล
– ทางทีมงานจะทำการปรับ IP Bonus พิเศษ EXP +50% ให้ในวันที่ 7 เม.ย. 54 เวลา 00.01 – 30 เม.ย. 54 เวลา 23.59 น.