AIKA Online: Sniper นักแม่นปืนแห่ง AIKA

3,361 views

     เกม AIKA Online มีอาชีพที่เกี่ยวกับปืนอยู่ 2 อาชีพ คือ Sniper และ Dual Gunner แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง Sniper กันครับ สำหรับ Sniper นั้นจะใช้อาวุธเป็นปืนยาว มีพลังโจมตีที่สูงมากซึ่งสามารถสังหารศัตรูให้ตายได้ภายในการโจมตีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น การเล่นของ Sniper จะเป็นการเล่นที่ควบคู่กับการใช้เวทมนตร์ซึ่งจะแตกต่างกับ Dual Gunner ที่จะเน้นการโจมตีไปทางกายภาพมากกว่า แต่ Sniper ก็มีข้อเสียตรงที่การโจมตีที่ช้า แต่ข้อเสียนี้ถูกทดแทนด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงมาก เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสมดุลอยู่ในตัวสูงนั่นเอง

ค่าสถานะของอาชีพ Sniper
Strength   8
Agility      16
Intelligence     9
Stamina  12
Mentality  5

สกิลของอาชีพ Sniper

Tags: