SF ประกาศชื่อเหล่าสาวกผู้มีสิทธิ์แข่งขันรายการ GG Combat

934 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันรายการ SF GG Combat ครั้งที่ 2

…….ทีมที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวที่ร้าน How 5 พระโขนง (ปรีดีพนมยงค์) วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 – 11.00 ถ้าทีมใดไม่มาตรงตามเวลา ทีมงานขอตัดสิทธิ์การแข่งขันในครั้งนี้ และครั้งต่อไปและผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องเตรียมหลักฐานมาด้วยให้ครบ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน และ บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีของหัวหน้าทีม
3. ถ้าผู้เข้าแข่งขันอายุไม่ถึง 15 ปีต้องมีใบขออนุญาตผู้ปกครอง

เริ่มแข่งขันเวลา 12.00 – 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมClick!!!

Download ใบขออนุญาตผู้ปกครอง