@Cafe พิเศษ ปรับเพิ่มคุณสมบัติ IP Bonus สำหรับสมาชิก

947 views

เพื่อเป็นการขอบพระคุณสมาชิก @Cafe ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมา ทางบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชนได้มีการอัพเกรดสิทธิประโยชน์ IP Bonus ให้กับท่านสมาชิก โดยในช่วงแรกจะปรับเพิ่มคุณสมบัติ 3 เกม ได้แก่ Ragnarok,Rohan และ Aika สำหรับเกมอื่นๆ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นี่เร็วๆนี้ค่ะ

กำหนดการปรับ IP Bonus พร้อม คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นของแต่ละเกม

กำหนดปรับ IP Bonus ใหม่ : เริ่มวันอังคารที่ 29 มี.ค. 54 (16.00 น.) เป็นต้นไป
คุณสมบัติ :

เกม IP Bonus แบบเดิม IP Bonus แบบใหม่
Ragnarok • EXP +50%
• Item Drop + 0%
• รับ Buff จาก NPC ภายใน game ได้
• เสีย EXP น้อยลง 30% เมื่อตาย
• EXP +50%
Item Drop +20%


กำหนดปรับ IP Bonus ใหม่ : เริ่มวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 54 (16.00 น.) เป็นต้นไป
คุณสมบัติ :

เกม IP Bonus แบบเดิม IP Bonus แบบใหม่
Rohan • EXP +20%
• รับ Portal Stone ไม่จำกัด
• EXP +20%
• รับ Portal Stone ไม่จำกัด

กำหนดปรับ IP Bonus ใหม่ : เริ่มวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 54 (16.00 น.) เป็นต้นไป
คุณสมบัติ :

เกม IP Bonus แบบเดิม IP Bonus แบบใหม่
Aika • EXP +10%
• P.Attack และ M.Attack เพิ่มขึ้น +10%
• Max HP +5%
• บัฟจะไม่หายไป เมื่อตัวละครตาย
• EXP +10%
• P.Attack และ M.Attack เพิ่มขึ้น +10%
• Max HP +5%
• บัฟจะไม่หายไป เมื่อตัวละครตาย
ให้ Point สำหรับ @Cafe (1 Point : 10 นาที)