King of AIKA ลุ้นรับสิทธิพิเศษระดับ Premium ก่อนใครที่ร้าน @Cafe

863 views

ชาว AIKA เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมใหญ่สุดอลัง เพียงแค่เข้ามาเล่น AIKA ที่ร้าน @Cafe ก็ลุ้นรับรางวัลมากมายที่จะแจกให้ทั้งเจ้าของร้าน และผู้เล่นในร้านเพียงผู้เล่นมาเล่น AIKA ที่ร้าน @Cafe ทั่วประเทศผ่านระบบ IP Bonus มีสิทธิ์รับโชคจากเกม AIKA โดยร้าน @Cafe ที่มีชั่วโมงผู้เล่น AIKA สะสมสูงสุด 30อันดับร้านแรกก็รับรางวัล Cash point กันไปเลยฟรีๆ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 เมษยน 2554 เวลา 9.00 น. – 30 เมษายน 2554 เวลา 23.59 น.

ประกาศผล King of @Cafe : วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของร้าน สำเนาการเป็นสมาชิกร้าน @CAFE ของเจ้าของร้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด แฟกซ์มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254
6. พนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ และ/
หรือคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล และกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่เห็นว่า
สมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีผู้ทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

สามารถดูสิทธิประโยชน์ของ Premium IP Bonus เพิ่มเติม ได้ที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม : (ร้าน @Cafe ทุกร้านที่เป็นสมาชิก IP Bonus สามารถเข้าร่วมกิจกรรม King of AIKA ได้ทันที)

1. ผู้เล่นใช้ ID AIKA หรือ TCG ID Login เข้าเกมที่ร้าน @Cafe ที่เป็นสมาชิก IP Bonus สะสมชั่วโมงการเล่นทุก 10 นาที ได้ 1 แต้ม และยังมีสิทธิ์รับสิทธิ์พิเศษต่างๆมากมาย
2. ร้าน @Cafe ที่มีชั่วโมงการเล่นสะสมมากที่สุด
300 ร้านจะได้เป็น King of @cafe และพิเศษยิ่งขึ้น 30 อันดับแรกจะได้รับ 100,000 Cash Point อีกด้วย
3. สำหรับผู้เล่นที่จากร้านที่เป็น King of @Cafe ทั้ง 300 ร้าน ผู้ที่มี Point สูงสุดหรือมีชั่วโมง
สะสมมากที่สุดจะเป็น King Player รับ Item พิเศษกันไปเลย

*หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เล่นคนเดียวกันเป็น King หลายร้าน (เล่นหลายร้าน) จะนับร้านที่มีการสะสมPoint มากที่สุดเพียงร้านเดียว

รางวัลสำหรับ King of AIKA

– รับ Cash Point 100,000 Cash
สำหรับร้าน @Cafe ที่สามารถสะสมชั่วโมงได้สูงสุดเป็น 30 อันดับแรก

– รับ Premium IP Bonus
สำหรับร้าน @Cafe ที่สะสมชั่วโมงได้สูงสุด 300 อันดับแรก

– ไอเทมพิเศษจากเกม AIKA (30 ท่าน)
ผู้เล่นที่มียอดสะสมชั่วโมงสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากร้านที่เป็น King of @Cafe ทั้ง 30 ร้าน