Kartrider : 14 เม.ย.3กิจกรรมวันสงกรานต์

852 views

สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยว  ว่าเป็น ‘Water Festival’ เอาละเรามาสืบสานประเพณีไทยกันเถอะเพื่อนๆ

1. Golden Hot Time Event ที่ระลึกวันสงกรานต์

คูณกระหน่ำ 24 ชั่วโมง RP Lucci +100%
Hot Time Event / 14:00~18:00 RP Lucci +200%

ระยะเวลา
14-17 เม.ย.
หมายเหตุ
–       ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น เงินสด คูปอง และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
–       ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
–       การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

2.Chatting วันสงกรานต์
เงื่อนไข
–    ต้องมีตัวละคร KARTRIDER
–    ต้องร่วมในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด
–     1 ไอดีสามารถทำซ้ำได้
เมื่อเพื่อนๆเข้า login ได้รับ ปืนฉีดน้ำแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ห้องแห่งขันได้เลยพร้อม พิมพ์ข้อความสวัสดีปีใหม่ไทย เพียงเท่านี้ ก็ได้รับไปเลย Lucci +100 ไปเลย ฟรี!! พิมพ์กันให้รวย
(หลังจากพิมพ์แล้วต้องเข้าแข่งขัน จบเกมถึงจะได้รับ Lucci ตามที่กำหนด)

ระยะเวลา
14-20 เม.ย.
หมายเหตุ
–   ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น เงินสด คูปอง และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
–   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
–  การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3. Log in วันสงกรานต์
เงื่อนไข
–    ต้องมีตัวละครของ KARTRIDER
–    1 ไอดีสามารถรับคฑาปืนฉีดน้ำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
–    การรับไอเทมพิเศษสามารถรับได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรม

ของรางวัล
คฑาปืนฉีดน้ำ แบบ 7 วัน

ความสามารถ : ได้รับโบนัส RP, Lucci + 10%
ระยะเวลา
14-20 เม.ย.
หมายเหตุ
–    ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น เงินสด คูปอง และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
–   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
–   การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด