Trickster : เควสท์สะสมแร่ ทำง่ายๆได้ลุ้นหินธาตุ

9,481 views

…….ในเกม Trickster นั้นมีเควสท์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ทำกันอยู่มากมาย ซึ่งบางเควสท์อาจไม่ใช่เควสท์หลักที่ผู้เล่นนิยมทำกัน แต่ได้รับรางวัลที่น่าสนใจมากๆก็มี วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งเควสท์ที่อยากให้เพื่อนๆได้ไปทดลองทำกัน เพราะรางวัลเป็นหินธาตุลมที่เป็นที่ต้องการของหลายๆคน(รางวัลจะได้มาแบบสุ่ม)

วิธีการทำเควสท์

ให้เดินทางไปยังแผนที่ Desert Beach Mine พบ Blacksmith Marx จากนั้นให้คุยเพื่อรับเควส โดยเควสท์นี้จะสามารถทำได้เมื่อตัวละครเลเวล 25 ขึ้นไป

เมื่อคุยแล้ว Blacksmith Marx จะใ้ห้เราหาแรร์มาให้ 2 ชนิด ได้แก่แร่ High-Quality Tin และ แร่ Crystal of Amethyst อย่างละ 3 ชิ้น ซึ่งในการขุดหาเราอาจจะได้แร่ระดับ

รอบนี้พลาดไปว่าแล้ว รับต่อเลยดีกว่า

เมื่อได้แร่ทั้งสองชนิดครบแล้ว นำกลับมาส่งกับ Blacksmith Marx จะได้รับรางวัลเป็น EXP จำนวนหนึ่ง และสุ่มไอเทมระหว่าง Tornado Stone (หินคอมพาวธาตุลม) คูปองเกลเดอร์ 500 Galder สุ่มจำนวน 2-4 ชิ้น หรือ Pink Potion C 4-5 ขวด

หมายเหตุ : ทำได้สูงสุด 5 รอบ แต่ไอเทม Tornado Stone นั้นจะสุ่มได้จากการส่งรอบที่ 1-4 เท่านั้น หากต้องการหาไอเทมนี้ให้ทำแค่รอบ 1-4 แล้วเปลี่ยนตัวละครทำใหม่แทน