กล่องสุ่มเพน 6 วิถี Archive

กล่องสุ่ม "เพน 6 วิถี" ในกล่องสุ่มนี้จะมีชุดคอสตูมเพน ถาวร และชุดคอสตูมถาวรอื่นๆ เช่น ซาโซริ, เดอิดาระ เป็นต้น

Bubble Ninja เบิกเนตรสังสาระ ลุ้นกล่องสุ่มเพน 6 วิถี

กล่องสุ่ม “เพน 6 วิถี” ในกล่องสุ่มนี้จะมีชุดคอสตูมเพน ถาวร และชุดคอสตูมถาวรอื่นๆ เช่น ซาโซริ, เดอิดาระ เป็นต้น