กับดัก Archive

"กับดัก" บริเวณมรณะที่คอยหลอกหลอนผู้เล่นอยู่ทุกฉาก แต่...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แถมรับมือได้ง่ายมาก ถ้าผู้เล่นรู้ทัน

Latale : เดินข้างหน้า จงอย่ามองข้าม กับดัก!!

“กับดัก” บริเวณมรณะที่คอยหลอกหลอนผู้เล่นอยู่ทุกฉาก แต่…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แถมรับมือได้ง่ายมาก ถ้าผู้เล่นรู้ทัน