การค้าขายทรัพยากร Archive

NPG การ์วิน เขาเป็นพ่อค้าจัดทรรด้านทรัพยากรในเขตการค้าในเมืองวิหาร เขามีหน้าที่รับซื้อและจำหน่ายทรัพยากรแก่ผู้เล่น

Golden Land : ทรัพยากรขาดมือรึ “การ์วิน” จัดให้!!

NPG การ์วิน เขาเป็นพ่อค้าจัดทรรด้านทรัพยากรในเขตการค้าในเมืองวิหาร เขามีหน้าที่รับซื้อและจำหน่ายทรัพยากรแก่ผู้เล่น