การตรวจสอบไอเทม Archive

ได้ไอเทมปริศนาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องผ่านการตรวจสอบไอเทมซะก่อน  ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่ผู้เล่นควรรู้

Tartaros : จะใช้ไอเทมได้ ต้อง “ผ่านการตรวจสอบ” ซะก่อน

ได้ไอเทมปริศนาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องผ่านการตรวจสอบไอเทมซะก่อน ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่ผู้เล่นควรรู้