การลงสี Archive

ดึงการตกแต่งของกันพลามาใส่ลงในเกม SDGO ให้เหล่าผู้เล่นได้ตกแต่งกันอย่างสนุกสนาน เช่นลงสีและเคลือบเงา เป็นต้น

SDGO : ทำหุ่นให้สวยด้วยมือของคุณ (Piant)

ดึงการตกแต่งของกันพลามาใส่ลงในเกม SDGO ให้เหล่าผู้เล่นได้ตกแต่งกันอย่างสนุกสนาน เช่นลงสีและเคลือบเงา เป็นต้น