การใช้สกิล Archive

เมื่อคุณต้อง Arcade Shooting เก็บเลเวล มาชมกันว่าปุ่มไหนโจมตี ปุ่มไหนเคลื่อนที่ ปุ่มไหนใช้สกิล และสกิลใช้งานนั้นมีกี่แบบ

Mirror war : ศึกษาการควบคุมตัวละคร เมื่อต้อง Shooting!!

เมื่อคุณต้อง Arcade Shooting เก็บเลเวล มาชมกันว่าปุ่มไหนโจมตี ปุ่มไหนเคลื่อนที่ ปุ่มไหนใช้สกิล และสกิลใช้งานนั้นมีกี่แบบ