ค่าศักยภาพ Archive

ค่าศักยภาพพื้นฐานขึ้นอยู่กับดวงว่าได้มากหรือน้อย ยิ่งมีมากเท่าไร ผลของการพลังโจมตีหรือพลังป้องกันก็เพิ่มมากขึ้น

Bubble Ninja : เสริมพลังเพิ่มค่าศักยภาพอุปกรณ์

ค่าศักยภาพพื้นฐานขึ้นอยู่กับดวงว่าได้มากหรือน้อย ยิ่งมีมากเท่าไร ผลของการพลังโจมตีหรือพลังป้องกันก็เพิ่มมากขึ้น