จัดบูธในงานยอดเยี่ยม Archive

Ini3 Digital  เป็นอีกค่ายที่มาขนรางวัล ใน Compgamer Awards 2011 กลับไปอื้อ กับ 3 รางวัล

Ini3 Digital ค้วา 3 รางวัล Compgamer Awards 2011

Ini3 Digital เป็นอีกค่ายที่มาขนรางวัล ใน Compgamer Awards 2011 กลับไปอื้อ กับ 3 รางวัล