ดรอปไอเทม Archive

ระบบพิเศษล่าสุดของเกม Bubble Ninja เมื่อผู้เล่นล่าบอสเพน 6 วิถี ในดันเจี้ยนท้าประลองขั้นสูง "ดันบุกฐานแสงอุษา"

Bubble Ninja : เพน 6 วิถี ดรอปหินทอง “ดันบุกฐานแสงอุษา”

ระบบพิเศษล่าสุดของเกม Bubble Ninja เมื่อผู้เล่นล่าบอสเพน 6 วิถี ในดันเจี้ยนท้าประลองขั้นสูง “ดันบุกฐานแสงอุษา”