ทาร์ ทา รอส 5 Minute Battle Archive

ตอนนี้ทางทีมงานได้ทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะได้รู้กันแล้ว วันนี้ว่าทีมของคุณจะเจอกับทีมใด

Tartaros :ประกาศสายการแข่งขัน ทาร์ ทา รอส 5 Minutes Battle

ตอนนี้ทางทีมงานได้ทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะได้รู้กันแล้ว วันนี้ว่าทีมของคุณจะเจอกับทีมใด