นักวิทยศาสตร์ Archive

    สำหรับสายนี้จัดเป้นอาชีพใหม่ที่เพิ่งลงในประเทศไทยได้ไม่นานครับ เป็นสายเล่นที่เรียกได้ว่าโหดสุดๆ

Ran Online : นักวิทยศาสตร์สุดโหดยิงอย่างเดียวไม่สนใจใคร !!!

สำหรับสายนี้จัดเป้นอาชีพใหม่ที่เพิ่งลงในประเทศไทยได้ไม่นานครับ เป็นสายเล่นที่เรียกได้ว่าโหดสุดๆ