ประกวดวาดภาพ Fanart ครั้งที่ 3 Archive

การประกวดวาดภาพ Fanart ครั้งที่ 3 ต้อนรับตัวละครนิรนาม Zero สุดเท่!!! ที่เป็นขวัญใจชาว GC

การประกวด Fan Art ครั้งที่ 3 เชิญชวนพี่น้องชาวเชส มาระบายลายเส้นสุดพริ้ว

การประกวดวาดภาพ Fanart ครั้งที่ 3 ต้อนรับตัวละครนิรนาม Zero สุดเท่!!! ที่เป็นขวัญใจชาว GC