พันธมิตร Archive

  สำหรับเกม Rapplez นั้นการ WAR นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะได้ความเทห์แล้ว

Rapplez: พันธมิตรใน Rapplez มีชัยแน่ถ้ามีเยอะ !!!

สำหรับเกม Rapplez นั้นการ WAR นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะได้ความเทห์แล้ว