รอบชิงตัวแทนภาค กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง Archive

สำหรับการประลองเชิงรบในส่วนของรอบชิงตัวแทนภาค : กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

PB Cafe Striker 2011 รอบชิงตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพ 64 ทีม

สำหรับการประลองเชิงรบในส่วนของรอบชิงตัวแทนภาค : กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่