ระบบ Acc Enchant Archive

มาแล้ว กับระบบพิเศษที่จะเสริม Accessory ให้แข็งแกร่งผิดหูผิดตา กับระบบ Acc Enchant  หรือระบบตีบวก Accessory นี่เอง

Getamped X เสริม Accessory ให้แกร่งด่วย ระบบ Acc Enchant

มาแล้ว กับระบบพิเศษที่จะเสริม Accessory ให้แข็งแกร่งผิดหูผิดตา กับระบบ Acc Enchant หรือระบบตีบวก Accessory นี่เอง