รีวิวอาวุธ Archive

ในครั้งนี้เราจะบอกเพื่อนๆ ให้ได้รับทราบกันว่าแต่ละปืนนั้นมีข้อดียังไง และข้อเสียมากน้อยแค่ไหน

XSHOT โชว์เทพหรือแป้กอาวุธสุดฮิต ดีหรือไม่ดีในโหมด Doomsday มังกรโลกันตร์

ในครั้งนี้เราจะบอกเพื่อนๆ ให้ได้รับทราบกันว่าแต่ละปืนนั้นมีข้อดียังไง และข้อเสียมากน้อยแค่ไหน