ลิง Archive

หางที่ 9 คุณลิงจอมซ่า กับบทบาทอันอเนกประสงค์ของ Summoner ที่สามารถเรัยกภูติจิตวิญญาณ มาสนับสนุนการโจมตี

12 tails : เจ้าจ๋อผู้ควบคุมจิตวิญญาณ Summoner

หางที่ 9 คุณลิงจอมซ่า กับบทบาทอันอเนกประสงค์ของ Summoner ที่สามารถเรัยกภูติจิตวิญญาณ มาสนับสนุนการโจมตี