วัตถุ Archive

ในเกม Gangza นั้นจะมีวัตถุชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นสามารถตีได้ ซึ่งจะปรากฏอยู่ทุกแผนที่ แต่ตีไปเพื่ออะไร ที่นี่มีคำตอบ

GangZa : ตีกระถาง ตีดอกไม้ ตีโคมไฟ…เพื่อ

ในเกม Gangza นั้นจะมีวัตถุชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นสามารถตีได้ ซึ่งจะปรากฏอยู่ทุกแผนที่ แต่ตีไปเพื่ออะไร ที่นี่มีคำตอบ