วิชาดาวกระจาย Archive

ในวิชาดาวกระจายขั้นสูงๆ ของเกม Bubble Ninja ดาวกระจายเวลาออกจากตัวจะพุ่งเข้าหามอนสเตอร์เกือบทั้งฉาก

Bubble Ninja : อัพเดทวิชาดาวกระจาย เพิ่มโอกาสออกอีก 50%

ในวิชาดาวกระจายขั้นสูงๆ ของเกม Bubble Ninja ดาวกระจายเวลาออกจากตัวจะพุ่งเข้าหามอนสเตอร์เกือบทั้งฉาก