สถาบันวิจัยลับ Archive

วันที่ 4 สิงหานี้พบกับแผนที่เต็มไปด้วยเมืองและทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ภายในถูกซ่อนด้วยการฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด

สถาบันวิจัยลับ “ห้องแล็บ COP” ปลุกจิตหลอนในรูปแบบ Ghost Mode

วันที่ 4 สิงหานี้พบกับแผนที่เต็มไปด้วยเมืองและทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ภายในถูกซ่อนด้วยการฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด