อารมณ์ของมอนสเตอร์ Archive

วันนี้จะนำเสนออารมณ์และความรู้สึกของมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นได้พบเห็น และผลที่ได้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

Gangza : มอนสเตอร์ก็มีอารมณ์ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้ว

วันนี้จะนำเสนออารมณ์และความรู้สึกของมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นได้พบเห็น และผลที่ได้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง