ฮินาตะ Archive

ตระกูลฮิวงะ หนึ่งในตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านโคโนฮะ ผู้ก่อตั้งคือกลุ่มที่สืบทอดวิชาเนตรสีขาว

Bubble Ninja : เจาะลึกชุดคอสตูมใหม่ ฮินาตะ

ตระกูลฮิวงะ หนึ่งในตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านโคโนฮะ ผู้ก่อตั้งคือกลุ่มที่สืบทอดวิชาเนตรสีขาว