เกมไทยยอดเยี่ยม Archive

สำหรับรางวัล Compgamer Awards สาขาเกมไทยยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าในปีนี้มีเกมไทยเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก

K.I.A รางวัลแรกใน Compgamer Awards สาขาเกมไทยยอดเยี่ยม

สำหรับรางวัล Compgamer Awards สาขาเกมไทยยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าในปีนี้มีเกมไทยเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก