เก้าอิม Archive

ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กับ TGPL ตอนที่ถ่ายทอดสด การแข่งขัน WAC 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ มิ้งค์หิมะ จาก 9Yin

ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กับ TGPL ตอนที่ถ่ายทอดสด การแข่งขัน WAC 2014