เซิฟเวอร์ 24 Archive

ร่วมออกเดินทางสู่เซิฟใหม่พร้อมกิจกรรมมากมายในอาณาจักร Divosaga ฟิลิปคาโน่

Divosaga เปิดเซิฟเวอร์ 24 : ฟิลิปคาโน่

ร่วมออกเดินทางสู่เซิฟใหม่พร้อมกิจกรรมมากมายในอาณาจักร Divosaga ฟิลิปคาโน่