เซิร์ฟเถื่อน Archive

เอเชียซอฟท์ประกาศจับลิขสิทธิ์ Ragnarok Online ตายไป 1 แต่เกิดขึ้นอีกเป็น 10 คงเหลือเป็น 100

Ragnarok Online ตายไป 1 แต่เกิดขึ้นอีกเป็น 10 คงเหลือเป็น 100

เอเชียซอฟท์ประกาศจับลิขสิทธิ์ Ragnarok Online ตายไป 1 แต่เกิดขึ้นอีกเป็น 10 คงเหลือเป็น 100