เปียโนบน google Archive

 คอลัมน์นี้เค้ามี ความแปลกของ google  ถ้าวันนี้เพื่อนๆ ได้เข้าไปใน google  ก็จะเจอกับเปียโนรูปร่างแปลกๆ

เปียโนบน google

คอลัมน์นี้เค้ามี ความแปลกของ google ถ้าวันนี้เพื่อนๆ ได้เข้าไปใน google ก็จะเจอกับเปียโนรูปร่างแปลกๆ