เวลดี มีรางวัล Archive

หล่า GM แห่งเกม HY2 Online จึงลงมติกันว่า เพื่อให้ผู้เล่นทุกท่าน สามารถรับไอเทมกิจกรรมไปใช้กันเยอะๆ จึงขอปรับระดับเลเวลกิจกรรม

HY2 Online : อัดความแรงเพิ่ม ปรับเลเวลรางวัลใหม่แจกได้แจกดีกันไปเลย

หล่า GM แห่งเกม HY2 Online จึงลงมติกันว่า เพื่อให้ผู้เล่นทุกท่าน สามารถรับไอเทมกิจกรรมไปใช้กันเยอะๆ จึงขอปรับระดับเลเวลกิจกรรม