แกะ Archive

ตัวละครตัวสุดท้ายที่โด่งดังและมีคุณสมบัติของผู้สนับสนุนในการใชเวทย์แห่งการรักษาอันยอดเยี่ยม นั่นคือสาวแกะสุดโมเอะ

12 Tails : แกะนักบวชแห่งความหวังของทุกคน Priest

ตัวละครตัวสุดท้ายที่โด่งดังและมีคุณสมบัติของผู้สนับสนุนในการใชเวทย์แห่งการรักษาอันยอดเยี่ยม นั่นคือสาวแกะสุดโมเอะ

พบกับไอเทมใหม่กันอีกแล้วกับ 2 ไอเทม ชุดขนมดอกฝ้าย และ ชุดถั่วแดง ที่สามารถเชิญสัตว์ขี่แกะน้อยได้

TS2 อัพเดทไอเทมใหม่ชุดขนมดอกฝ้าย เชิญแกะ ความเร็วระดับ 5

พบกับไอเทมใหม่กันอีกแล้วกับ 2 ไอเทม ชุดขนมดอกฝ้าย และ ชุดถั่วแดง ที่สามารถเชิญสัตว์ขี่แกะน้อยได้