แข่ง Tt esport Archive

การแข่งขันอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ดังไต้หวัน Tt eSPORT By Thermaltake พร้อมผลักดันวงการ E-Sport เต็มที่

Tt eSPORT แบรนด์ดังไต้หวันตะลุยจัดแข่งขันคัดทีมโหด 2 วันติด!!

การแข่งขันอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ดังไต้หวัน Tt eSPORT By Thermaltake พร้อมผลักดันวงการ E-Sport เต็มที่