แจก Moncash Archive

เพิ่งจะเปิดให้บริการในช่วง Close Beta กันไปแหม็บๆ สำหรับ Monsters Master Online แต่ความสนุกนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

Monsters Master : แจกกันเห็นๆ 100,000 Moncash ทุกวัน!! สาวกมีหรือจะพลาด!

เพิ่งจะเปิดให้บริการในช่วง Close Beta กันไปแหม็บๆ สำหรับ Monsters Master Online แต่ความสนุกนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น