แหวนพลังจ้าว +7 Archive

จากที่ทางบริษัทคอมพ์เกมเมอร์ร่วมกับเอเชียซอฟท์ ได้จัดกิจกรรมแจกแหวนพลังจ้าว+7 ขอแจ้งดังนี้

แจ้งเรื่องการรับของรางวัล “แหวนพลังจ้าว +7” จากเกม Yulgang

จากที่ทางบริษัทคอมพ์เกมเมอร์ร่วมกับเอเชียซอฟท์ ได้จัดกิจกรรมแจกแหวนพลังจ้าว+7 ขอแจ้งดังนี้