ไม้ไอติมคาบปาก Archive

ทีมงาน GDO ขอขอบคุณเพื่อนๆ เกมเมอร์ทั้งหลายที่เข้าร่วมทดสอบกันในช่วง VIP Test ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา

GDO : ขอบคุณเกมเมอร์ร่วมทดสอบล้นเซิร์ฟช่วง VIP Test

ทีมงาน GDO ขอขอบคุณเพื่อนๆ เกมเมอร์ทั้งหลายที่เข้าร่วมทดสอบกันในช่วง VIP Test ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา